புதன், 25 பிப்ரவரி, 2009

ஸ்ரீவை மக்களின் தொடர்பு கொள்ளும் விபரங்கள்

அஸ்ஸல்லம் அழைக்கும் ( வரஹ் )

ஸ்ரீவை மக்களின் தொடர்பு கொள்ளும் விபரங்கள் பின்வரும்மாறு. இதில் எதாவது பிழைகள் இருந்தால் விரைவாக srivaimakkal@gmail.com தொடர்பு கொள்ளோம். மேலும் அனைத்து ஸ்ரீவை மக்களும் தங்களை தொடர்பு கொள்ளும் விபரங்களை srivaimakkal@gmail.com என்ற முகவரிக்கு அனுப்பிவைக்கும்.

ஸ்ரீவை மக்களின் தொடர்பு விபரங்கள் :


1. MR. K. MOHAMED ASHIF, COUNTRY : SINGAPORE, PHONE : 0065 8313 2952, EMAIL : ashif.mak@gmail.com

2. MR, A.S. HAMEED, COUNTRY : HONG KONG, PHONE : 00852 – 6333 6505, EMAIL : srivai_sha@yahoo.co.in

3. MR. Z.M. ABDUL KADHER, COUNTRY : ANUDHABI, PHONE : 00971 553 636 621 & 00971 503 147 504 , EMAIL : abdulkadher89@yahoo.com

4. MR. Z.M. ABBAS YOUSUF, COUNTRY : INDIA (Nellai, K.T.C. Nagar), PHONE : .0091 97101 31343 EMAIL :

5. MR. Z.M. HALIDH UTHUMAN, COUNTRY : ABU DHABI, PHONE : 00971 559 253 010, EMAIL :

6. MR. Z.M. MOHIDEEN IBRAHIM, COUNTRY : ABU DHABI, PHONE : 00971 504 109 632, EMAIL :

7. MR. Z.M. MOHAMED MAGHDOOM, COUNTRY : DUBAI, PHONE : 00971 507 157 220. EMAIL :

8. MR. A.C. MOHAIDEEN IBRAHIM ( MR. SAHIB, Tuticorin Spic Ltd), COUNTRY : AL – KHAFJI ( 300 km from Dammam ), PHONE : 00966 502 661 690, EMAIL : acmibrahim@gmail.com.

9. MR. M. MOHAMMED LUKMAN, LIBRARIAN, COUNTRY : SAUDI ARABIA, PHONE : 00966 – 502 672 972, EMAIL : lukman70@yahoo.com.

10. MR. B. ABDUL RAWOOF, COUNTRY : SAUDI ARABIA, PHONE : 00966 503 967 267, EMAIL : abdulrawoof87@yahoo.com

11. MR. S.M.S. HAMEED, COUNTRY : DUBAI, PHONE : 00971 509 300 092 , EMAIL : nellai_thalai@yahoo.com

12. MR. S.M.S. SINDHA, COUNTRY : DUBAI, PHONE : 00971 504 585 497, EMAIL : sindha_cepl@yahoo.co.in

13. MR.R.MUSAFAR AHAMED, COUNTRY : ABUDHABI, PHONE : 00971 504 126 987, EMAIL :
musafar1978@yahoo.com


14. MR. B. ABDUL KADER, COUNTRY : ABUDHABI, PHONE : 00971 505 619 324, EMAIL :
srivaikader@yahoo.com
,

15. MR. B.ABDUL KAREEM, COUNTRY : ABUDHABI, PHONE : 00971 502 653 123, EMAIL : kareemsvm1973@yahoo.co.in

16. MR. M. MOHAMED ABBAS, COUNTRY : RIYADH, K.S.A, PHONE : 00966 560 032 796, EMAIL : abbas_srivai@yahoo.com

17. MR. M. ABUBACKER SIDDIQUE, COUNTRY : DUBAI, PHONE : 00971 506 302 251, EMAIL :
mdmas1974@yahoo.com

18. MR. M. THAMEEM ANSARI, COUNTRY : SAUDI ARABIA, PHONE : 00966 568 074 269, EMAIL :
thameem_ansari76@yahoo.com

19. MR. R.I. HAJA, COUNTRY : SAUDI ARABIA, PHONE : 00966 561 454 200, EMAIL :
haja_shareen@yahoo.com

20. MR. NIZAR LATIFF, COUNTRY : SAUDI ARABIA, PHONE : NIL , EMAIL :
nizar.transfin@aldrees.com

21. MR. MOHAMED NAVAS, COUNTRY : SAUDI ARABIA, PHONE : 00966 503 983 664, EMAIL : navas_mehaidib@yahoo.com

22. MR. NIYAZ, COUNTRY : SAUDI ARABIA, PHONE : 00966 556 947 735, EMAIL : iamniyaz@gmail.com


23. MR. S.EMAM KADHER NIYAS, COUNTRY : YANBU,SAUDIARABIA, PHONE : 00966 500 494 074, EMAIL : EMAMNIYAS@GMAIL.COM, NIYASEMAM@YAHOO.COM.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin